Не политиката, а пандемията ще предопредели резултата от изборите