Адемов: Хората с минимална пенсия от НОИ да запазят парите си в частните фондове