Машинното гласуване не е по-трудно от работата с банкомат