Саеид остана без дом и родина, но показа защо политиката никога няма да е над спорта