Цън Цон: В Китай ситуацията е спокойна. По-проблемни са в Европа и Америка