Студът, облаците и мъглите отстъпват място на пролетното време