9,6% от направените проби за COVID-19 са положителни днес