Американската “Перестройка” повтаря съветската, само че в обратна посока