“Космическата мощ” на САЩ обхваща цивилни компании