Производителите на розово масло са изправени пред фалит