Камарата на представителите прокарва следващата седмица $1,9 трлн. план за помощ