26% от починалите с коронавирус без други заболявания