PCR или антигенен тест за всички пътуващи българи към Швейцария