Запорожската АЕЦ модернизира реакторното и турбинното оборудване на енергоблоковете