Калининската АЕЦ ще повери на изкуствен интелект противопожарната защита на турбинната зала на първи и втори енергоблок