Дубай увери, че за принцеса Латифа се полагат грижи