Вече можем да използваме уолпейпъри в Android Auto