МОН ще финансира програми за студенти, които се подготвят за учители