Големите магазини се отказват от хартиените касови бележки