Проф. Жеко Ганев: Силният озон може да убие коронавируса в атмосферата