ЕК: Не наливайте само пари, създайте условия за наука