Великобритания няма да приема пътници от Южна Америка и Португалия