Обработват улици и пътища против замръзване на територията на община Стара Загора