Русия преразглежда участието си в Договора за открито небе