Ваксините и надеждите за фискални стимули в САЩ подкрепиха европейските борси