Защо се протягаме и прозяваме при събуждане и колко важно е това?