Китайският износ на редкоземни метали се свива с 23% през 2020 г.