Англия представи стратегия за футбола, целта е трофей от голям форум в следващите 4 години