На 1 февруари стартира приемът на ръкописи по общинската програма за финансиране на бургаски книги