Много от училищата в Румъния отварят от 8 февруари