Кръщават пловдивски улици на Елисавета Багряна и Дора Габе