Nokia става партньор на Google в разработване на 5G облачна мрежа