Франция налага по-строги ограничения в цялата страна