Договорен фонд "Компас Глобъл Трендс" с доходност от 18,92% за 2020 г.