А1 е първият телеком в България, който предлага мобилни Narrowband IoT решения