Инициативата „Нестле за Живей Активно!“ награждава най-активната община в България за 2020 г.