Домусчиев: Одобрихме договора за ВАР, дано намалеят съдийските грешки