Таня Михайлова: На учениците им е по-хубаво в училище, отколкото вкъщи