Започна обработка на пътищата в столицата срещу заледяване