Багер събори част от оранжерията в Ботаническата градина във Варна