САЩ признава отрицателен тест за COVID-19 от държавата на заминаване