Заявленията за обезщетения при безработица в САЩ нараснаха с най-много от март