Сушата през 2020 г. е изтрила 20% от зърнената реколта в България