Втори национален конкурс за учители и студенти за разработка на теми по математика