Установиха причината за смъртта на осмината младежи на Нова година