Развръзка след повече от 20 години: Либийските мъчители осъдени да платят 500 000 лв. на наша медсестра