По нова мярка се отпускат 129 млн. лв. за борба с COVID-19