ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за 100 млн. евро