Цв. Цачев: Риск за икономиките е дефлационната спирала