Въвеждането на еврото все още разделя централните банкери от ЦИЕ